Plan Sectorial da Rede Viaria de Ourense e a súa área de influencia

Compártao :

Compartir

As propostas do Plan Sectorial céntranse principalmente na definición dunha rede de circunvalación que permita unha mellor distribución do tráfico de acceso á cidade, sirva como colector para o tráfico de carácter local, mitigando a conxestión dentro dela, e mellore a interrelación entre os principais viais de conexión co ámbito supramunicipal e rexional. Para iso proponse a construción de novas vías radiais que melloren a calidade dos desprazamentos aos municipios limítrofes, en especial aos centros comerciais e polígonos industriais situados neles. Proponse tamén unha vía anular, exterior á cidade, cuxa función principal sería distribuír o tráfico entre estas vías radiais. A parte da definición deste cinto, o Plan Sectorial define actuacións de menor entidade destinadas por unha banda a mellorar o acceso á cidade, expondo alternativas a vías xa existentes, e por outro a operacións puntuais de cosido e mellora da rede estruturante xa existente.

Documentos relacionados