CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE
Perfil do contratante

Compártao :

Compartir

Órgano de contratación: Consellería de Infraestruturas e Mobilidade       
        

 • Lugar de presentación das ofertas
  Rexistro Xeral da Xunta de Galicia
  Edificios Administrativos - San Caetano, s/n -
  15781 Santiago de Compostela (A Coruña)
  Galicia - España
  Tel.: 981 544 323
  Fax: 981 544 366
  Correo electrónico: contratacion.cmati@xunta.gal

Nas seguintes ligazóns dáse acceso aos procedementos de contratación da Consellería segundo a fase do procedemento na que se atopen: