Bonificación por retorno en 24 horas

Compártao :

Compartir

A bonificación por retorno en 24 horas é aplicable ás viaxes realizadas calquera día do ano, agás domingos e festivos, por todo tipo de vehículos que abonen a peaxe con dispositivo de telepeaxe Vía-T operativo.

A que traxectos se aplica?

Percorridos de ida e volta que se realicen polas autoestradas AG-55 A Coruña-Carballo e AG-57 Puxeiros-Val Miñor entre o mesmo par orixe/destino, nos que o percorrido de ida se realiza no sentido contrario ao de volta.

Non se aplicará esta bonificación no caso de que tanto a viaxe de ida como a correspondente viaxe de volta teñan lugar nun mesmo domingo ou nun día festivo nacional ou autonómico.

Que aforro teño?

Unha bonificación do 25% sobre o importe da peaxe do percorrido de volta se a persoa usuaria realiza unha única viaxe de volta en 24 horas.

Unha bonificación do 50% sobre o importe do segundo e ulteriores percorridos de volta en 24 horas.

Que condicións debo cumprir?

Para beneficiarse da bonificación por retorno en 24 horas, é necesario que antes de realizar os seus traxectos pola autoestrada AG-55 e/ou AG-57 cumpra coas seguintes condicións:

  • Circular en calquera tipo de vehículo.
  • Que o vehículo empregue como sistema de pago un dispositivo de telepeaxe Vía-T interoperable.
  • Que os percorridos de ida e volta sexan realizados polo mesmo vehículo e que o pago dos mesmos sexa realizado tamén empregando o mesmo dispositivo de telepeaxe Vía-T.
  • Que o dispositivo de telepeaxe Vía-T estea en vigor, en condicións plenamente operativas e con saldo para facer efectivo o importe da peaxe.
  • Que o dispositivo de telepeaxe Vía-T estea correctamente colocado nun soporte no interior do vehículo.
  • Os percorridos de ida e de volta deben realizarse pola autoestrada, entre o mesmo par orixe/destino e en sentido contrario.
  • O vehículo lixeiro debe pasar co dispositivo de telepeaxe Vía-T pola estación de peaxe de destino no prazo máximo de 24 horas desde o pagamento do percorrido de ida.

Esta bonificación, é compatible con outras?

Si, é compatible con:

  • Bonificación en horario nocturno.
  • Bonificación por familia numerosa.

No caso de que sexan de aplicación as tres bonificacións, primeiro calcularase a bonificación por tramo horario de uso, posteriormente sobre o devandito resultado aplicarase a bonificación correspondente por frecuencia de uso coa regulación específica, no seu caso, da bonificación destinada ás familias numerosas.