Plans de estradas

Compártao :

Compartir

Neste apartado pode obter información relativa a diversos plans e estratexias relativos á xestión da mobilidade en Galicia ou a actuacións nas redes de estradas de Galicia.

Estratexia Galega de Mobilidade

A través do seguinte enlace pode acceder á información sobre a Estratexia Galega de Mobilidade:

Plan Director de Estradas de Galicia

No seguinte enlace pode acceder á documentación dispoñible do Plan Director de Estradas de Galicia, actualmente en fase de redacción:

Plans sectoriais de estradas

A través do seguinte enlace pode acceder á información sobre os plans sectoriais de estradas aprobados na Comunidade Autónoma de Galicia:

Plan de Seguridade Viaria de Galicia

Neste apartado pode consultar os plans de seguridade viaria de Galicia aprobados ata o momento:

Estratexia en materia de Mobilidade Alternativa de Galicia

No seguinte enlace pode conseguir información relativa á Estratexia en materia de Mobilidade Alternativa de Galicia e aos plan comarcais redactados ata o momento en desenvolvemento desta:

Estratexia de Dixitalización e Innovación en materia de Estradas de Galicia

Por último, a través da seguinte ligazón pode acceder á Estratexia de Dixitalización e Innovación en materia de Estradas de Galicia: