Rede de estradas de Galicia

Compártao :

Compartir

Neste apartado poderá obter información e datos relativos á rede de estradas de Galicia. 

Normativa de estradas

A través do seguinte enlace pode acceder á información sobre a normativa xeral de aplicación na Rede de estradas de Galicia. Asemade, poderá consultar a normativa que se atopa en fase de consulta pública previa e unha relación da normativa en tramitación:

Clases e categorías funcionais das estradas

Neste enlace pode obter información sobre como a lexislación de estradas de Galicia configura as distintas clases e categorías funcionais das estradas:

Rede Autonómica de Estradas de Galicia

A través dos seguintes enlaces pode acceder á información sobre o conxunto de estradas que conforman a Rede Autonómica de Estradas de Galicia:

Estradas municipais

No seguinte enlace pode acceder ás relacións de estradas de titularidade municipal aprobadas polo Consello da Xunta de Galicia, ao abeiro do artigo 6.b da anterior Lei 4/1994, do 14 de setembro, de Estradas de Galicia:

Datos de tráfico e seguridade viaria 

Por outra parte, a través dos seguintes enlaces pode acceder aos principais datos de tráfico e seguridade viaria da Rede Autonómica de Estradas de Galicia: