Relacións de estradas municipais

Compártao :

Compartir

Nesta páxina infórmase das relacións de estradas de titularidade municipal aprobadas polo Consello da Xunta de Galicia, ó abeiro do artigo 6.b da anterior Lei 4/1994, do 14 de setembro, de Estradas de Galicia.

Concello de Amoeiro

Concello de Manzaneda

Concello de Parada de Sil

Concello de Oímbra