Outros expedientes de estradas sometidos a información pública

Para facilitar o acceso á información das persoas interesadas, nesta páxina amósase un extracto dos expedientes en materia de estradas diferentes dos estudos e proxectos sometidos a información pública conforme ao disposto na normativa sectorial.

A consulta dos documentos completos, no seu caso, poderá ser realizada conforme ao disposto nos correspondentes anuncios publicados no Diario Oficial de Galicia.

Compártao :

Compartir

Outros expedientes de estradas en información pública

Anuncio do 19 de decembro de 2023 polo que se somete a información pública o expediente de modificación do Catálogo da Rede Autonómica de Estradas de Galicia