Estudos e proxectos de estradas sometidos a información pública

A Lei 8/2013 de estradas de Galicia (art. 21) e o Decreto 66/2016 polo que se aproba o Regulamento xeral de estradas de Galicia (art. 49) determinan os casos nos que os estudos e proxectos deben ser sometidos aos trámites de información pública en materia de estradas e de informe das administracións afectadas. 

Pola súa banda, a Lei do 16 de decembro de 1954 sobre expropiación forzosa (artigos 17 a 19) establece a necesidade de someter a información pública a relación individual de bens, dereitos e propietarios afectados polos proxectos para cuxa execución se requira realizar expropiacións. 

Compártao :

Compartir

A continuación pode consultar unha listaxe e os datos básicos dos estudos e proxectos de estradas sometidos ao trámite de información pública conforme á normativa sectorial vixente:

Mellora de accesibilidade e conectividade das paradas de autobús situadas na RAEG nas rutas de acceso á cidade de Ourense
  • Clave: OU/22/057.06
  • Provincia: Ourense
  • Concello: CASTRO CALDELAS, VIANA DO BOLO, VERIN, LAZA, A RUA, PETIN, LAROUCO, O BOLO, OURENSE, MACEDA, ESGOS, COLES, BARBADAS, O BARCO DE VALDEORRAS
  • Data anuncio DOG: 13/01/2023
  • Data límite de alegacións: 28/02/2023
  • Data de resolucion DOG: 31/05/2023
  • Tipo: Proxecto de Trazado
  • Estado: Información pública aprobada
Documento/s relacionados