Actuacións rematadas

Compártao :

Compartir

Listaxe das actuacións finalizadas con información do investimento realizado, o tipo de obra e a data de recepción da acta.

Construcción de glorieta e acondicionamento de travesía na AC-550. PP.QQ. 71+100 - 72+400 (Noia)
  • Clave: AC/20/077.06
  • Nome: Construcción de glorieta e acondicionamento de travesía na AC-550. PP.QQ. 71+100 - 72+400 (Noia)
  • Provincia: A Coruña
  • Concello: NOIA
  • Investimento: 1,143,654.22€
  • Data de recepción da acta: 12/04/2024
  • Tipo: Obra
Documento/s relacionados