Decreto 51/2023, do 11 de maio, polo que se modifica o Regulamento xeral de estradas de Galicia, aprobado mediante Decreto 66/2016, do 26 de maio

Compártao :

Compartir
Data de publicación oficial: 31 maio 2023
Observacións:

Entrada en vigor: 20 de xuño de 2023

Rango legal: Decreto
Tipo de normativa: Regulamentación
Estado: Vixente
Orixe: Autonómica