Instrución 1/2023, do 16 de xaneiro, de medidas de información e publicidade nas obras desenvolvidas pola Axencia Galega de Infraestruturas

Compártao :

Compartir
Data de publicación oficial: 12 xaneiro 2023
Observacións:

Entrada en vigor: 12 de xaneiro de 2023

Normativa anterior que queda derogada pola presente normativa:
Orde Circular 1/2016, de 1 de febreiro, da Axencia Galega de Infraestruturas, de medidas de Información e Publicidade nas obras desenvolvidas pola Axencia Galega de Infraestruturas (actualizada a 2019)

Rango legal: Instrución
Tipo de normativa: Normativa Técnica
Estado: Vixente
Orixe: Autonómica