Instrución 5/2021, sobre a instalación provisional de terrazas de establecementos de hostalería na zona de dominio público viario da rede de estradas de titularidade da Comunidade Autónoma de Galicia

Compártao :

Compartir
Data de publicación oficial: 02 decembro 2021
Observacións:

Entrada en vigor: 3 de decembro de 2021

Normativa anterior que queda derrogada pola presente normativa:

  • Normativa anterior que queda derrogada pola presente normativa: Instrución 4/2021, de 28 de xullo, da Axencia Galega de Infraestruturas, sobre a instalación provisional de terrazas na zona de dominio público viario da rede de estradas de titularidade da Comunidade Autónoma de Galicia
Rango legal: Instrución
Tipo de normativa: Normativa Técnica
Estado: Vixente
Orixe: Autonómica

Documento/s relacionados