Directorio das unidades administrativas

Compártao :

Compartir

Axencia Galega de Infraestruturas

Edificio Administrativo San Caetano

15781 - Santiago de Compostela (A Coruña)

Teléfono: 981 544 564 

Correo-e: infraestruturas.cim@xunta.gal

 

Servizo Provincial da Coruña

R/ Vicente Ferrer, 2

15071 - A Coruña (A Coruña)

Teléfono: 981 184 870

Correo-e: secretaria.axi.coruna@xunta.gal

 

Servizo Provincial de Lugo

Ronda da Muralla, 70

27071 - Lugo (Lugo)

Teléfono: 982 294 446

Correo-e: axi.lugo.cmati@xunta.gal

 

Servizo Provincial de Ourense

R/ Sáenz Díez, 1

32071 - Ourense (Ourense)

Teléfono: 988 386 247

Correo-e: axi.ourense.cim@xunta.gal

 

Servizo Provincial de Pontevedra

Avda. Fernández Ladreda, 43-1º-4º

36071 - Pontevedra (Pontevedra)

Teléfono: 986 805 639

Correo-e: sp.axi.pontevedra@xunta.gal