CONSELLERÍA DE VIVENDA E PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUTURAS
Transparencia e Goberno aberto

Compártao :

Compartir

A Lei 1/2016, do 18 de xaneiro regula a transparencia e o bo goberno no ámbito da Administración pública de Galicia. Os mecanismos de transparencia e de bo goberno funcionan como contrapesos que garanten a protección da cidadanía fronte a hipotéticas arbitrariedades do poder público e o uso indebido dos cartos ou patrimonio públicos.

Seguindo os principios recollidos nesta lei, a Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas pon a disposición da cidadanía, nas seguintes ligazóns, os contidos relativos a:

Participación e relacións coa cidadanía

Transparencia institucional, organizativa e de planificación

Información de relevancia xurídica

Información económica, orzamentaria e estatística

Información en materia de persoal