Resolución do 7 de novembro de 2023, do Servizo Provincial da Coruña, pola que se sinala a data para o levantamento das actas previas á ocupación dos bens e dereitos afectados polo proxecto de expropiación Novo Complexo Hospitalario Universitario da Coruña (CHUAC), no concello da Coruña (clave AC/21/215.30.0)
15/11/23

Documentos relacionados