Resolución do 20 de abril de 2023, do Servizo Provincial da Coruña, pola que se sinala a data para o levantamento das actas previas á ocupación e para a formalización das actas de ocupación dos bens e dereitos afectados polo proxecto de expropiación Novo Complexo Hospitalario da Coruña, fase 1.1 (clave AC/21/215.30.3)
08/05/23

Documentos relacionados