Resolución do 2 de setembro de 2022, do Servizo Provincial da Coruña, pola que se sinala a data para o levantamento das actas previas á ocupación e para a formalización das actas de ocupación dos bens e dereitos afectados polo proxecto de construción: senda na AC-524 (concello de Frades), de clave AC/21/133.06, no Concello de Frades
19/09/22

Documentos relacionados