Resolución do 17 de marzo de 2022, do Servizo Provincial da Coruña, pola que se sinala a data para o levantamento das actas previas á ocupación e para a formalización das actas de ocupación dos bens e dereitos afectados polo proxecto de construción de glorieta e de acondicionamento de travesía na AC-550, nos puntos quilométricos 71+100-72+400, de clave AC/20/077.06, no concello de Noia
04/04/22

Documentos relacionados