Resolución do 7 de marzo de 2022, do Servizo Provincial de Ourense, pola que se sinala a data para o levantamento de actas previas á ocupación e para a formalización das actas de ocupación dos bens e dereitos afectados polo proxecto de construción do Fomento da mobilidade sustentable "Senda na OU-105, treito A Ponte Sevilla (ppqq: 0+000 – 0+850), na OU-536, Treito Rabaza (ppqq: 0+790 – 2+320) e na Avenida de Ponferrada (ppqq: 0+000 – 1+140), de clave OU/16/271.06 no concello de Ourense
08/03/22

Documentos relacionados