Resolución do 25 de febreiro de 2022, do Servizo Provincial de Ourense, pola que se sinala a data para o levantamento das actas previas á ocupación e para a formalización das actas de ocupación dos bens e dereitos afectados polo proxecto de construción Fomento da mobilidade sustentable, senda na OU-101, treito Montealegre (ppqq 1+100-1+680), e na OU-150, treito Valdorregueiro (ppqq 0+000-1+000), de clave OU/16/273.06, no concello de Ourense
28/02/22

Documentos relacionados