Resolución do 13 de outubro de 2021, da Consellería de Sanidade, pola que se sinala a data para o levantamento de actas previas á ocupación e formalización de actas de ocupación dos bens e dereitos afectados polo proxecto de construción do novo vial de ampliación do Hospital Gran Montecelo, de clave PO/21/078.01, no concello de Pontevedra
11/11/21

Documentos relacionados