Resolución do Servizo Provincial da Coruña que sinala a data para o levantamento de actas previas á ocupación dos bens e dereitos afectados polo "Prox. de trazado da reordenación do sistema viario do núcleo das Pontes de G. R. para o cumprimento da Directiva 2010/75/UE, sobre emisións industriais" nas Pontes de G. R. ( AC/16/248.01).
22/09/20

Documentos relacionados