Transporte escolar

Compártao :

Compartir

O transporte de escolares presenta, dentro do conxunto do transporte de persoas viaxeiras, unha especial relevancia dada a singularidade dos seus usuarios e usuarias.

A atención que este modo de transporte presta aos nosos menores require que se intensifiquen as garantías da súa prestación, fundamentalmente en materia da súa seguridade.

Tamén constitúe un obxectivo das actuacións públicas a configuración deste transporte como actividade complementaria do propio sistema educativo, e a súa garantía como premisa necesaria de acceso do alumnado aos centros de ensino.

Documentos relacionados