Información pública do novo Complexo Hospitalario Universitario da Coruña (CHUAC)

Compártao :

Compartir

Resolución do 18 de outubro de 2023, da Dirección Xeral de Recursos Económicos, pola que se fai público o Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 5 de outubro de 2023, polo que se aproba definitivamente o proxecto do Novo Complexo Hospitalario Universitario da Coruña (CHUAC), coa clave AC/21/215.30.0, como proxecto de interese autonómico (PIA), para os efectos previstos na Lei 1/2021, do 8 de xaneiro, de ordenación do territorio de Galicia, e se aproban as modificacións do Plan xeral de ordenación municipal da Coruña no ámbito afectado pola actuación do proxecto de interese autonómico.

Documento aprobado

Anuncio do 22 de maio de 2023, da Dirección Xeral de Recursos Económicos, polo que se somete ao trámite de información pública o proxecto de interese autonómico denominado Novo Complexo Hospitalario Universitario da Coruña (CHUAC), de clave AC/21/215.30.0, así como a relación individual de bens, dereitos e propietarios afectados polo proxecto referido

Documento aprobado inicialmente