A seguridade viaria en cifras

Compártao :

Compartir

Na seguinte ligazón pode consultar os datos mais salientables sobre a evolución da sinistralidade en Galicia nos últimos anos. Poderá atopar información detallada sobre o número total de accidentes rexistrados e segundo o tipo de vítima e dos principais índices de sinistralidade