Plan Sectorial da Rede Viaria de Santiago, Ames e Teo

Compártao :

Compartir

O Plan Sectorial establece principalmente dous tipos de propostas. O primeiro, céntrase na resolución dos problemas de tráfico nos accesos á cidade polo sur e o oeste, consecuencia do importante crecemento rexistrado nos municipios veciños, en especial Ames e Teo. O segundo consiste na definición e terminación dunha rede orbital que una as diferentes penetracións radiais á cidade, servindo como distribuidor do tráfico nos seus accesos, como colector para o tráfico local e como elemento de relación entre as grandes vías estruturantes de ámbito rexional.

Documentos relacionados