Plan de acción: programas e actuacións

Os 5 eixos estratéxicos da Estratexia Galega de Mobilidade se desenvolven mediante o establecemento dun Plan de Acción con 99 medidas organizadas en 12 programas e 30 subprogramas.

Plan de acción: programas e actuacións

A continuación pode consultar os Programas, Subprogramas e Actuacións que desenvolve a EGM en cada un dos 5 eixos estratéxicos.