Entidades adscritas

Compártao :

Compartir

Axencia Galega de Infraestruturas

  • Francisco Menéndez Iglesias
    Director
  • https://edicionweb.xunta.es/resources/editors/fckeditor/editor/images/spacer.gif
  • Edificios Administrativos - San Caetano, s/n
    15704 Santiago de Compostela
  • Tel.: 981 544 564 / 01 - Fax: 981 544 543
  • Correo-e: infraestruturas.cim@xunta.gal

Axencia de Protección da Legalidade Urbanística 

Instituto Galego da Vivenda e Solo

Xurado de Expropiación de Galicia