Estrutura organizativa e organigrama

Compártao :

Compartir

Estrutura organizativa

A Axencia Galega de Infraestruturas estrutúrase nas seguintes áreas e servizos dependentes da Dirección da Axencia:

Área de Contratación e Administración

 • Servizo de Xestión Económica
 • Servizo de Contratación

Área de Planificación, Innovación e Seguridade Viaria

 • Servizo de Planificación e Innovación
 • Servizo de Explotación e Seguridade Viaria
 • Servizo de Apoio Administrativo

Área de Deseño de Infraestruturas

 • Servizo de Proxectos de Obra Civil
 • Servizo de Proxectos de Edificación
 • Servizo de Supervisión de Proxectos

Área de Construción e Conservación

 • Servizo de Obra Civil
 • Servizo de Obra de Edificación
 • Servizo de Concesións de Obra Pública
 • Servizo de Conservación

Ademais, adscrita organicamente á Dirección da Axencia atópase a Asesoría Xurídica da Axencia Galega de Infraestruturas.

Por último, a estrutura territorial da Axencia Galega de Infraestruturas está constituída polos seus servizos de ámbito provincial, que dependerán funcional e organicamente da súa Dirección.

Organigrama