Resolución do 15 de decembro de 2021, do Servizo Provincial da Coruña, pola que se sinala a data para o levantamento das actas previas á ocupación e para a formalización das actas de ocupación dos bens e dereitos afectados polo proxecto de construción denominado Fomento da mobilidade sustentable, itinerario peonil e ciclista na AC-214, treito A Xira-Cambre (puntos quilométricos 7+220-8+540), de clave AC/20/009.06.2, no concello de Cambre
28/12/21

Documentos relacionados