Resolución do 22 de febreiro de 2021 do xefe do Servizo Provincial da Axencia Galega de Infraestruturas en Pontevedra pola que se sinala a data para o pago de depósitos previos e a formalización das actas de ocupación do proxecto de construción do fomento da mobilidade sustentable, senda na PO-551. Treito Bagüín-Seixo, puntos quilométricos 2+900 – 3+700, de clave PO/16/265.06, no concello de Marín.
09/03/21

Documentos relacionados